Friday, March 29, 2013

My Moms' Little Garden

See the flowers of cactus, from my moms' little garden.... lovely, isn't it?

1 comment:

mots said...

ilang beses na kong nagbalak mag-alaga ng cactus kaso baka cactus na nga lang mamatay pa hahaha :D

ganyan pala bulaklak nun, medyo creepy